Translate

donderdag 28 maart 2024

Jagers In Alaska Vragen bescherming Van Kariboekuddes

Jagers uit verschillende regio's in Alaska kwamen overeen om te pleiten voor de bescherming van de afnemende kudde kariboes in het westelijke deel van het Noordpoolgebied.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst keurden drie regionale adviesraden voor het levensonderhoud – Northwest Arctic, North Slope en Western Interior Alaska – unaniem een aanbeveling goed voor een verlaging van de jachtlimieten op federale (VS) gronden. Ze stemden voor het voorstel om de kariboe-jacht terug te brengen van vijf dieren per dag naar vijftien per jaar, waarvan er maar één een wijfje mag zijn. Als de limiet in april door de Federal Subsistence Board wordt aangenomen, zou deze van toepassing zijn op het grootste deel van het verspreidingsgebied van de kudde, met uitzondering van het oostelijke deel van de North Slope, dat oogst van andere kariboekuddes.

Bron: The Arctic Sounder