Translate

zaterdag 3 februari 2024

NASA's Verrassende Bevindingen Over Het IJsverlies Op Groenland

Uit een nieuwe, uitgebreide analyse van satellietgegevens blijkt dat er meer Groenlands ijs verloren is gegaan dan eerder werd geschat en dat de meerderheid van de gletsjers op de landmassa zich aanzienlijk heeft teruggetrokken.

De Groenlandse ijskap heeft de afgelopen veertig jaar ongeveer een vijfde meer ijsmassa verloren dan eerder werd geschat, zo rapporteerden onderzoekers van het Jet Propulsion Laboratory van NASA in Zuid-Californië in een nieuw artikel. De meerderheid van de gletsjers op de landmassa heeft zich aanzienlijk teruggetrokken en ijsbergen vallen steeds sneller in de oceaan. Dit extra ijsverlies heeft slechts een indirecte impact gehad op de zeespiegel, maar zou in de toekomst gevolgen kunnen hebben voor de oceaancirculatie.

Bron: SciTechDaily