Translate

zondag 5 maart 2023

FACE-IT Arctic Biodiversity & Livelihoods

Omgevingen die verbonden zijn met Arctische fjorden veranderen snel, met gevolgen voor de samenleving. Een warmer klimaat is een belangrijke aanjager van verandering, maar ook andere factoren spelen een grote rol, waaronder de druk en kansen van visserij, toerisme, scheepvaart en veranderende sociaal-economische omstandigheden. FACE-IT is een door de EU gefinancierd onderzoeksprogramma over het beheersen van de gevolgen van deze veranderingen, met de nadruk op mariene biodiversiteit en Arctische samenlevingen.

Website: FACE-IT