Translate

zaterdag 18 februari 2023

Novara

Het klimaat op aarde verandert, dus moeten wij dat ook doen. Het Novara One Planet Project ondersteunt kustgemeenschappen die risico lopen om klimaatveilig te worden. We doen dit door middel van op de gemeenschap gebaseerd onderzoek, onderwijs en aanpassingsplanning die gemeenschappen helpt financiering te verkrijgen, actie te ondernemen en hun verhalen te vertellen via kunst, film en sociale en nieuwe media.

Ons hoofdplatform is het zeilschip Novara. Aan boord van Novara zullen we naar enkele van 's werelds meest afgelegen kusten zeilen om de toestand van het door het klimaat verergerde kustrisico te documenteren.

Wat verstaan we onder klimaatveilig? Gemeenschappen zijn klimaatveilig als ze:

  • Samenwerken om de risico's in verband met klimaatverandering te verkleinen
  • De risico's begrijpen waarmee ze worden geconfronteerd
  • Afspraken maken over maatregelen voor risicovermindering en aanpassing gezien toekomstige onzekerheid en verandering
  • Implementeer gemeenschapsovereenkomsten en navigeer door veranderingen en tegelijkertijd veilig blijven

Website: Novara