Translate

zaterdag 11 juni 2022

FACE-IT

Gebieden die verbonden zijn met Arctische fjorden veranderen snel, met gevolgen voor de samenleving. Een warmer klimaat is een belangrijke aanjager van verandering, maar andere factoren spelen ook een grote rol, zoals de druk en kansen van visserij, toerisme, scheepvaart en veranderende sociaal-economische omstandigheden. FACE-IT is een door de EU gefinancierd onderzoeksprogramma over het beheersen van de gevolgen van deze veranderingen met de nadruk op mariene biodiversiteit en Arctische samenlevingen.

Doelstellingen

  1. Identificeer en kwantificeer de belangrijkste aanjagers van veranderingen in biodiversiteit en hun trends in het verleden en de toekomst.
  2. Identificeer trapsgewijze effecten van een veranderende biodiversiteit in verband met aanhoudende en verwachte veranderingen in de voedselwebben aan de Arctische kust.
  3. Beoordeel de onderlinge afhankelijkheden tussen veranderingen in het milieu en het levensonderhoud van de Arctische kusten.
  4. Ondersteun adaptief co-management op lokaal en nationaal niveau.

Website: FACE-IT