Translate

maandag 30 mei 2022

Broeikasgassen In Smeltend Noordpoolgbied

Men schat dat in de dooiende permafrost 1500 miljard ton koolstof is opgeslagen dat vrij komt als CO2 en methaan. Lees verder...

Bron: NEMO Kennislink