Translate

vrijdag 7 januari 2022

Klimaatverandering Destabiliseerd De Polen

Door de opwarming van de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen en andere menselijke activiteiten is de temperatuur op aarde al met meer dan 1,1 graden Celsius gestegen. Maar de effecten zijn vooral groot aan de polen, waar de stijgende temperaturen de regio's die ooit in ijs waren opgesloten, ernstig hebben ondermijnd.

De snelle transformatie van de Arctische en Antarctische wateren zorgt voor rimpeleffecten over de hele planeet. De zeespiegel zal stijgen, weerpatronen zullen verschuiven en ecosystemen zullen veranderen. Tenzij de mensheid snel handelt om de uitstoot te beteugelen, zeggen wetenschappers, zullen dezelfde krachten die de polen hebben gedestabiliseerd grote schade aanrichten aan de rest van de wereld.

Bron: Washington Post