Translate

woensdag 23 september 2020

Zeespiegelstijging 38cm Tegen 2100

Een internationale inspanning die meer dan 60 ijs-, oceaan- en atmosfeerwetenschappers van drie dozijn internationale instellingen samenbracht, heeft nieuwe schattingen gegenereerd van de impact van de smeltende ijskappen van de aarde op de zeespiegel wereldwijd tegen 2100. Als de uitstoot van broeikasgassen snel blijft toenemen, kunnen de ijskappen van Groenland en Antarctica samen meer dan 38 centimeter bijdragen aan de wereldwijde zeespiegelstijging - en dat is meer dan de hoeveelheid die al in gang is gezet door het opwarmende klimaat van de aarde.

De resultaten van deze inspanning zijn in overeenstemming met de projecties in het Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC) 2019 Special Report on Oceans and the Cryosphere. Smeltwater uit ijskappen draagt ​​ongeveer een derde bij aan de totale zeespiegelstijging wereldwijd. Het IPCC-rapport voorspelde dat Groenland 3,1 tot 10,6 inch (8 tot 27 cm) zou bijdragen aan de wereldwijde zeespiegelstijging tussen 2000-2100 en Antarctica zou 1,2 tot 11 inch (3 tot 28 cm) kunnen bijdragen.

Bron: NASA