Translate

donderdag 19 juli 2018

Noordpoolgebied: Windmolenpark En Waterstof

Varanger Kraft, het bedrijf dat sinds 2014 het windmolenpark op de kust van de Barentszee beheert, heeft sinds 2010 een vergunning om 200MW te produceren, maar komt maar tot een verdeling van 45MW omdat het net dat de stroom moet verdelen niet aangepast is. Er is dus een overschot. Daarom wil het bedrijf een waterstof installatie bouwen die vanaf 2019 operationeel zal zijn. Deze installatie zal dan het overschot aan stroom gebruiken voor de elektrolyse die waterstof produceert.

Bron: Barents Observer