Translate

zaterdag 21 mei 2016

Meer Struiken In Noordpoolgebied Kan Opwarming Van De Aarde Tegengaan

De klimaatverandering leidt in kale, Arctische ecosystemen tot meer struiken in vergelijking met mossen. Een studie toont aan dat organismen, zoals bacteriën en schimmels hierdoor worden aangezet om voedzame dode delen van die struiken af te breken. De totale hoeveelheid ontbinding is ondertussen verminderd. Dit kan een remmende werking hebben op het broeikaseffect.

Bron: The Arctic Journal

Link: Wiley Online Library: Microbial control of soil organic matter mineralization responses to labile carbon in subarctic climate change treatments